XXIX. KONGRES ČESKÉ INTERNISTICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

Zhlédnout

16. 12. 2022

Proč je sekundární prevence dyslipidémií pod svými možnostmi?

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.

Zhlédnout

23. 11. 2022

Jaké jsou pilíře úspěšné sekundární prevence KV chorob?

prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.

Zhlédnout

23. 11. 2022

Geriatrická křehkost a její hodnocení

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Zhlédnout

23. 11. 2022

Postoj ke kouření se mění. Samo od sebe se to nestalo

prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Zhlédnout

23. 11. 2022

Bez dostatečně intenzivní titrace léků je nemocný se srdečním selhání na tenkém ledě

MUDr. Jiří Veselý

Zhlédnout

23. 11. 2022

Iniciálního poklesu glomerulární filtrace se u gliflozinů není třeba obávat

MUDr. Jan Vachek

Zhlédnout

23. 11. 2022

V České republice máme 340 000 nemocných se srdečním selháním

prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D.

Zhlédnout

23. 11. 2022

Pacienti se srdečním selháním bývají polymorbidní. Internista je na to připraven

MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.,

Zhlédnout

23. 11. 2022

Glifloziny jsou na vítězné vlně

prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Zhlédnout

10. 11. 2022

Srdeční selhání bychom měli u diabetiků aktivně screenovat

MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.

Zhlédnout

10. 11. 2022

Přehlížené dopady naši terapeutických snah

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Zhlédnout

09. 11. 2022

Inklisiran – první zkušenosti z klinické praxe

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Zhlédnout

09. 11. 2022

Co přinese inklisiran do praxe léčby dyslipidemií?

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Zhlédnout

09. 11. 2022

Budoucnost ambulancí interní medicíny

MUDr. Tomáš Hauer

Zhlédnout

09. 11. 2022

Poznatky o covid-19 v době omikronu

prim. MUDr. Pavel Dlouhý

Zhlédnout

09. 11. 2022

Bez spolupráce a bez digitalizace se neobejdeme

prof. MUDr. Martin Prázný CSc.

Hlavní partner